Hozzájárulási tájékoztató (Verzió 1, 2018, március, 23)

Hogyan védjük személyes adatait

A személyes adatai felett Ön rendelkezik! Joga van tudni, hogy ki, milyen típusú személyes adatát és hogyan kezeli. GfK Hungária Piackutató Kft. (1077 Budapest, Wesselényi utca 16., cégjegyzékszám: 01-09-062942, képviselő: Kozák Ákos ügyvezető igazgató, adószám: 10253027-2-42) (“GfK”, “mi”, “miénk”) felel a GfK Hungária „askGfK.hu” Online Access Paneljében (a “Panel”) résztvevők adatainak kezeléséért (“Ön”, “Öné”, "Résztvevő").

A GfK egy globális szervezet (a "GfK Csoport") része, amely számos Európai Unión belüli és kívüli társaságból áll, és amelyek elsődlegesen a németországi GfK SE tulajdonában állnak.

Személyes adatait az Adatvédelmi szabályzatunkban és a jelen hozzájárulási tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

Hogyan kezeljük személyes adatait

Piackutatással foglakozó vállalatként, általánosságban az emberek termékekhez és márkákhoz való hozzáállását, illetve általában a vásárlói és vásárlási szokásaikat tanulmányozzuk. A kutatásaink eredményét olyan formában adjuk át ügyfeleink számára, ami nem teszi lehetővé az ön személyének azonosítását. A Panelbe való regisztrációkor megadott személyes adatait (lásd 2.2.2 bekezdés) szigorúan elkülönítve tároljuk a többi – tipikusan nem személyes – adattól, amiket a piackutatási tevékenységünk során gyűjtünk öntől.

Személyes adatait kizárólag a Panelhez kapcsolódó célokból, vagy jogszabályi megfelelés céljából a cél eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg. Megteszünk minden az Adatvédelmi Szabályzatunk "Biztonság" részében felsorolt technikai és szervezeti intézkedést annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait.

Miért van szükségünk a hozzájárulására?

A Panelhez önként lehet csatlakozni Résztvevőként. Amennyiben azonban a csatlakozás mellett dönt a személyes adatait csak a hozzájárulása alapján kezelhetjük. Amennyiben Ön 16 évnél fiatalabb, kizárólag a szülei vagy törvényes képviselője hozzájárulásával csatlakozhat a Panelhez. Kérjük, tekintse meg Adatvédelmi Szabályzatunk “Gyermekek személyes adatainak kezelése” c. részét. Mielőtt továbbmegy, kérjük, olvassa el, milyen típusú személyes adatokat , milyen célból kezelünk és kivel osztjuk meg ezeket .

1 Az általunk kezelt személyes adatok és ezek használata

2 A személyes adatok harmadik felek részére történő továbbítása és nemzetközi továbbítása

3 Adatmegőrzés: Meddig őrizzük meg személyes adatait?

4 Cookie-szabályzat

5 Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

6 Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos információk és elérhetőség további kérdés esetén / Adatvédelmi Tisztviselő

1 Hogyan kezeljük a személyes adatokat?

1.1 Mi az a személyes adat?

 • A személyes adat bármely olyan adat, amely közvetlen vagy közvetett módon azonosítja Önt mint természetes személyt. "Közvetlenül" azonosítható például a neve és címe alapján, míg "közvetve" azonosítható, ha más információval együtt lehetséges az azonosítás.
 • 1.2 Milyen típusú személyes adatokat kezelünk?

  1.2.1 Alapvető Adatok

  Amikor a Résztvevőként regisztrál a [www.askgfk.hu] weboldalunkon (a "Portál"), egy felhasználói fiók létrehozására, és a következő alapvető személyes adatok megadására fogjuk kérni (a "Alapvető Adatok"):

  Az Alapvető Adatait:

  Alapvető Adatait így például nemét és a születési dátumából képzett korcsoportját, valamint az irányítószáma alapján meghatározott régiót anonimizált formában felhasználhatjuk statisztikai adatként is. Ezáltal az ügyfeleink számára jelentést tudunk küldeni arról, hogy egy online kérdőív összes női és összes férfi válaszadójának hány százaléka, korcsoportonként és régiónként milyen válaszokat adott egy adott kérdésre.

  1.2.2 Felmérési adatok

  A felmérési adatok alatt az online kérdőívben adott válaszokat értjük. Bár az Alapvető Adatokat és a Felmérési adatokat szigorúan elkülönítve tároljuk, elméletileg lehetőségünk van azok összekapcsolására és így a Felmérési adatok személyes adattá válhatnak, azalatt az időtartam alatt, amíg az Alapvető Adatokat tároljuk.

  A Felmérési adatokat arra használjuk, hogy anonimizált formában jelentéseket küldjünk ügyfeleinknek, akik piackutatási projektekkel bíztak meg minket. Az anominizált forma azt jelenti, hogy az ügyfél vagy a címzett nem tudja az Ön személyazonosságát megállapítani ezekből az adatokból. Sok esetben összegzett formában adjuk át a felmérési eredményeket az ügyfeleknek, például egy arra vonatkozó összefoglalót, hogy egy adott életkori csoportba sorolt nők vagy férfiak milyen arányban adtak bizonyos választ egy online kérdőívben, stb.

  A felmérési adatok a következőket foglalhatják magukba:

  1.2.3 Cookie adatok

  Az online felmérések alatt a Portálon a cookie-kon keresztül - a Cookie szabályzatunkban meghatározottak szerint - személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatokat ezután az Alapvető Adatokkal és a Felmérési adatokkal összevetjük, amennyiben ez piackutatás, hirdetés-hatékonysági kutatások és média / közönségmérések céljából szükséges.

  1.3 Különleges adatok

  Az Alapvető Adatok és Felmérési Adatok körében adott esetben Önre vonatkozó különleges adatot is gyűjthetünk. Különleges adatnak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

  Különleges adatokat kizárólag a Panellel kapcsolatos meghatározott célokból kezelünk például a válaszadók kiválasztására egy az egészségügy területét érintő felméréshez.

  2 A személyes adatok harmadik felek részére történő továbbítása és nemzetközi továbbítása

  A GfK harmadik felek részére kizárólag behatárolt célokból - az Adatvédelmi Szabályzatunk "Személyes adatok továbbítása " és a "Személyes adatok nemzetközi továbbítása" c. részekben foglaltak szerint – továbbít személyes adatot. Ügyfeleinkkel nem osztjuk meg személyes adatait.

  3 Adatmegőrzés: Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

  Általánosságban, a Panelben való részvételének megszűnését követő 12 hónapon belül töröljük az Öntől gyűjtött személyes adatokat, azonban az Adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint bizonyos esetekben megtarthatjuk személyes adatait.

  4 Cookie-szabályzat

  5 Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

  A személyes adatokon automatikus döntéshozatal és profilalkotást nem végzünk.

  6 Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos információk és elérhetőségek további kérdés esetén / Adatvédelmi Tisztviselő

  Amennyiben ezzel a Hozzájárulási Tájékoztatóval, vagy a Résztvevői személyes adatainak védelmével kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy gyakorolni kívánja a hozzájárulás visszavonásához, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozására, hozzáféréshez, adathordozhatósághoz vagy törléshez való jogai bármelyikét az Adatvédelmi Szabályzat, "Érintetti Jogok" c. részében foglaltak szerint, kérjük, forduljon hozzánk írásban vagy e-mailben:

  Postai cím: GfK Hungária, 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.

  E-mail cím: online@gfk.com

  Lehetősége van közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőhöz is fordulni:

  Majoros László, email: dpo_hungary@gfk.com

  Postai cím: GfK Hungária, 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.

  Amennyiben azonban a Panelben való részvételével vagy a részvételért felajánlott jutalmakkal kapcsolatban merül fel kérdése, kérjük a helpdesk-hez forduljon:

  Postai cím: GfK Hungária, 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.

  E-mail cím: online@gfk.com

  Közvetlen üzenet: https://www.askgfk.hu/index.php?id=10&no_cache=1&L=hu

  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival joga van a felügyeleti hatósághoz fordulni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  URL: http://naih.hu