Cuprins

1 Despre noi 3

2 Ce sunt datele cu caracter personal?. 3

3 Utilizarea datelor cu caracter personal 3

4 Colectarea de date cu caracter personal din alte surse. 5

5 Modul în care împărtășim datele cu caracter personal 5

6 Transferuri internaționale de date cu caracter personal 6

7 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor 7

8 Prelucrarea datelor sensibile. 7

9 Securitate. 7

10 Drepturile dvs. legale. 8

11 Păstrarea datelor dvs. cu caracter personal 10

12 Modificări la prezenta Politică de Confidențialitate. 11

13 Date de contact 11

1 Despre noi

GfK Romania – Institut de Cercetare de Piata S.R.L, cu sediul social în București, str. George Constantinescu nr. 3, etaj 6, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19289/1992, cod fiscal RO2358448, („GfK”, „noi” / „ne/ni” / „al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre”) este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de la sau despre dvs. („dvs.”, „al/a/ai/ale dvs.”, „membru al Panelului”) în cadrul activității asociate studiilor de piață, în care sunteți implicat(ă) („Panelul”). Întrucât sediul nostru se află în Uniunea Europeană, vă procesăm datele cu caracter personal în conformitate cu legile europene privind protecția datelor cu caracter personal și alte prevederi legale.

2 Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informații care vă identifică direct sau indirect ca persoană, indirect însemnând în combinație cu alte informații, spre exemplu, numele dvs., adresa de corespondență, adresa de e-mail și numărul de telefon, sau un element unic de identificare al unui dispozitiv.

3 Utilizarea datelor cu caracter personal

Vă vom utiliza datele cu caracter personal în scopurile descrise mai jos și în conformitate cu consimțământul dvs. specific, acordat prin formularul de consimțământ pentru Panelul în care sunteți implicat(ă) ca membru. Nu colectăm și prelucrăm mai multe sau alte tipuri de date cu caracter personal decât cele necesare îndeplinirii scopurilor respective. Vom utiliza doar datele dvs. cu caracter personal prevăzute în această politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care v-ați oferit consimțământul în mod specific pentru utilizarea altor date cu caracter personal care vă aparțin, spre exemplu, printr-un formular de consimțământ pentru un anumit Panel. Dacă intenționăm să vă utilizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cu consimțământul dvs., în alte scopuri decât cele comunicate în respectivul consimțământ, vă vom informa în prealabil și, în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., vă vom folosi datele cu caracter personal numai cu permisiunea dvs..

 1. Date de înregistrare și comunicare directă

Pentru multe servicii, vă colectăm datele cu caracter personal, precum: numele, adresa de corespondență, numărul de telefon și adresa de e-mail („Datele de înregistrare”, în cazul unui Panel fiind denumite și „Date de bază”). Folosim datele dvs. de înregistrare / de bază pentru a comunica cu dvs. cu privire la serviciile noastre și a vă informa cu privire la politicile și condițiile noastre. Vă utilizăm de asemenea datele de înregistrare, precum și conținutul comunicării noastre, pentru a vă răspunde atunci când ne contactați, conform prevederilor din formularul de consimțământ pentru Panelul la care participați ca membru.

 1. Participarea la Paneluri

De la membrii Panelurilor, în plus față de datele de înregistrare / de bază, vom colecta informațiile relevante, inclusiv date cu caracter personal. Spre exemplu, colectăm astfel de date cu caracter personal:

(denumite colectiv „Date cu privire la Panel”).

Vom analiza și evalua aceste Date cu privire la Panel, vom agrega aceste date cu privire la Panel cu cele de la alți membri ai Panelului, în scopul studiilor de piață. Consultați și formularele de consimțământ asociate anumitor proiecte de studii de piață, pentru informații mai detaliate.

 1. net

sensic.net („Sensic”) este o platformă de tracking pentru cookies, care colectează informațiile despre contacte publicitare și folosirea mediilor de streaming, în legătură cu panelurile online pentru studii de piață furnizate de GfK și terți furnizori, precum și de măsurare prin din recensăminte generale, neasociată unor paneluri specifice. GfK folosește datele cu caracter personal colectate sau primite de la Sensic pentru analiza datelor, studii de piață, studii privind impactul publicității și măsurarea audienței. Cookies de la Sensic nu sunt folosite pentru promovarea directă către membrii Panelului. Pentru informații suplimentare despre sensic.net, accesați http://sensic.net/ și politica privind cookies pentru Panel.

 1. Obligații legale și apărare legală

Ni se poate impune să utilizăm și să păstrăm date cu caracter personal din rațiuni legale și de conformitate, precum prevenirea, descoperirea sau investigarea unei infracțiuni, prevenirea pierderilor, fraudei sau altor abuzuri privind serviciile și sistemele noastre IT. Vă putem folosi de asemenea datele cu caracter personal pentru a ne respecta cerințele legate de auditurile interne și externe, pentru scopuri legate de securitatea informațiilor sau pentru a proteja sau impune drepturile, confidențialitatea, securitatea sau proprietatea, ale noastre sau ale altor persoane.

 1. Utilizarea site-ului portalului Panelului („Portalul”)

Această politică de confidențialitate se aplică și utilizării site-ului nostru de către dvs. [www.askgfk.ro] („Portalul”) și sondajelor online („Sondajele”) la care vă putem invita în cursul participării dvs. la Panel, cu următoarele mecanisme și caracteristici legate de confidențialitate.

4 Colectarea de date cu caracter personal din alte surse

De asemenea, putem colecta date cu caracter personal cu privire la expunerea membrilor Panelului la reclame și conținut media relevant din alte surse, precum rețele de publicitate, platforme social media și editori de site-uri și aplicații mobile. În cazul în care facem acest lucru, vom obține consimțământul dvs. prealabil privind colectarea datelor și vă vom informa cu privire la sursele din care colectăm date cu caracter personal. Folosim astfel de date secundare pentru a dezvolta datele colectate de la membrii Panelului, pentru a le oferi o perspectivă mai bună clienților noștri.

În general, în cazul în care colectăm date cu caracter personal despre dvs. din alte surse, fie ne asigurăm că respectiva sursă v-a informat în prealabil cu privire la transfer, fie vă vom informa la primul contact că am primit datele dvs. cu caracter personal, transmițându-vă toate informațiile impuse prin lege.

5 Modul în care împărtășim datele cu caracter personal

Vom dezvălui datele dvs. personale numai în scopurile și numai acelor terțe părți descrise mai jos – cu excepția cazului în care v-ați acordat consimțământul privind transferurile de date cu caracter personal către alte categorii de terți în altă parte, precum printr-un formular de consimțământ pentru un Panel anume. GfK va lua măsurile adecvate pentru a vă asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. În cadrul Grupului GfK

GfK face parte dintr-o organizație globală („Grupul GfK”), compusă din mai multe societăți aflate în și în afara Uniunii Europene, toate deținute majoritar de GfK SE din Germania. Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către una sau mai multe societăți afiliate Grupului GfK, după cum este necesar pentru prelucrarea și stocarea datelor, pentru a vă oferi acces la serviciile noastre, pentru a vă furniza asistență, pentru a lua decizii privind îmbunătățirea serviciilor, pentru dezvoltarea conținutului și pentru alte scopuri conform descrierii din Secțiunea 3 din prezenta politică de confidențialitate. Nu dezvăluim datele cu caracter personal ale membrilor Panelului către terți din afara Grupului GfK, decât dacă acești membri și-au oferit consimțământul explicit în prealabil, pentru scopul respectiv.

 1. Furnizori externi de servicii

Dacă este necesar, vom solicita altor societăți și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini, contribuind la furnizarea de servicii în numele nostru în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Putem, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal agenților, contractanților sau partenerilor pentru găzduirea bazelor noastre de date și aplicațiilor noastre pentru serviciile de prelucrare a datelor, sau să vă trimitem informațiile solicitate, sau call center-urilor, pentru a vă oferi servicii de suport sau a vă intervieva în cursul proiectelor asociate studiilor de piață. Vom împărtăși sau vom pune la dispoziție astfel de date furnizorilor externi de servicii doar în măsura în care este necesar acest lucru pentru scopul respectiv. Aceste date nu pot fi utilizate de aceștia în alte scopuri, în special în scopuri proprii sau scopuri ale părților terțe. Furnizorii de servicii externi ai GfK sunt obligați contractual să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal.

 1. Transferuri economice

În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (în mod colectiv „transfer economic"), vom transfera date, inclusiv date cu caracter personal, la un nivel rezonabil și după cum este necesar pentru transferul economic și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord să respecte datele dvs. cu caracter personal într-un mod care să fie compatibil cu legile aplicabile privind protecția datelor. Vom continua să asigurăm confidențialitatea oricăror date cu caracter personal și vom transmite utilizatorilor afectați o notificare în acest sens înainte ca datele personale să facă obiectul unei politici de confidențialitate diferite.

 1. Organisme publice

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai organismelor publice, atunci când acest lucru este cerut de lege. GfK va răspunde, de exemplu, solicitărilor din partea instanțelor, agențiilor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale, care pot include astfel de autorități în afara țării dvs. de reședință.

6 Transferuri internaționale de date cu caracter personal

În anumite circumstanțe, va fi, de asemenea, necesar ca GfK să vă transfere datele cu caracter personal în țări din afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European (SEE), așa-numitele „țări terțe". Astfel de transferuri către țări terțe se pot referi la toate activitățile de prelucrare descrise în Secțiunea 3 din prezenta Politică de Confidențialitate. Această politică de confidențialitate se aplică chiar dacă transferăm date cu caracter personal în țări terțe în care se aplică un nivel diferit de protecție a datelor decât în țara dvs. de reședință. În special, se poate aplica un transfer internațional de date în următoarele situații:

 1. Persoanele juridice din Grupul GfK

Persoanele juridice din Grupul GfK din afara Uniunii Europene au încheiat acorduri intracomunitare de protecție a datelor utilizând clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru a vă proteja confidențialitatea și a justifica transferurile internaționale de date.

 1. Alți terți din afara Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European (SEE)

Orice transfer de date cu caracter personal către terțe părți din afara Grupului GfK va fi efectuat cu luarea dvs. la cunoștință în prealabil și, după caz, cu acordul dvs. Toate transferurile de date cu caracter personal către alte țări decât cele pentru care a fost luată o decizie de adecvare cu privire la nivelul protecției datelor de către Comisia Europeană, astfel cum sunt enumerate pe http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, se desfășoară pe baza unor acorduri contractuale care utilizează clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă.

7 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor

Nu vom colecta sau prelucra datele cu caracter personal ale copiilor cu vârsta sub 16 ani – sau inferioară – fără consimțământul parental, conform legislației locale aplicabile. Dacă aflăm despre colectarea accidentală a datelor cu caracter personal ale unui copil, vom șterge imediat respectivele date.

8 Prelucrarea datelor sensibile

În anumite situații și în scopurile prevăzute în formularul de consimțământ, pentru Panelul în care v-ați înscris ca membru, putem prelucra categorii speciale de date cu caracter personal cu privire la dvs. („date sensibile”). Datele sensibile se referă la date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, calitatea de membru al sindicatelor, date genetice, date biometrice, în scopul identificării unice a unei persoane fizice, a sănătății sau vieții sexuale a unei persoane fizice sau orientării sexuale a acesteia. Putem, spre exemplu, să prelucrăm date sensibile pe care le-ați făcut publice în mod oficial. De asemenea, putem prelucra date sensibile în măsura în care acest lucru este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. De asemenea, putem să vă prelucrăm datele sensibile dacă v-ați oferit consimțământul liber, prealabil, explicit și separat într-un anumit context, pentru un scop anume, precum în cadrul participării dvs. la Panel.

9 Securitate

GfK ia în serios securitatea datelor. Aplicăm un nivel adecvat al securității, motiv pentru care am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile, pentru a proteja datele pe care le prelucrăm împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului la date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, în mod accidental sau ilicit. Politicile noastre pentru securitatea informațiilor respectă îndeaproape standardele internaționale general acceptate și sunt revizuite și actualizate în mod regulat, după cum este necesar în funcție de necesitățile noastre profesionale, modificările tehnologice și cerințele de reglementare. Accesul la datele dvs. cu caracter personal este acordat doar personalului, prestatorilor de servicii sau afiliaților GfK care au nevoie să le cunoască pentru activitatea lor profesională sau care le solicită pentru a-și putea îndeplini sarcinile. 

În cazul unei încălcări legate de datele cu caracter personal, GfK va urma toate legile referitoare la informările impuse în astfel de situații.

10 Drepturile dvs. legale

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice referitoare la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Această prevedere se aplică tuturor activităților de prelucrare prevăzute în secțiunea. 3 din prezenta Politică de Confidențialitate. GfK va respecta drepturile dvs. individuale și vă va răspunde solicitărilor în mod adecvat.

Următoarea listă conține informații despre drepturile dvs. legale, ce provin din legile în vigoare privind protecția datelor:

cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară

Vă rugăm să rețineți:

În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dvs. de a vă respecta drepturile legale descrise în prezenta secțiune, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dvs.

11 Păstrarea datelor dvs. cu caracter personal

În general, vom șterge datele cu caracter personal colectate de la dvs., dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, ni se poate impune stocarea datelor dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, prin prisma prevederilor statutare.

În plus, nu vă vom șterge toate datele cu caracter personal, dacă ne-ați solicitat să nu vă recontactăm în viitor. În acest sens, GfK păstrează evidențe care conțin informații despre persoanele care nu doresc să fie recontactate în viitor (ex. prin newslettere pe e-mail sau campanii de recrutare pentru proiecte asociate studiilor de piață). Considerăm cererea dvs. ca și un consimțământ privind stocarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri precum păstrarea de evidențe, cu excepția situației în care ne furnizați instrucțiuni contrare.

12 Modificări la prezenta Politică de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica practicile noastre privind confidențialitatea și de a aduce modificări prezentei politici de confidențialitate, în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să consultați constant prezenta politică de confidențialitate. Prezenta politică de confidențialitate este validă de la data „ultimei revizuiri” indicată mai sus. Vom gestiona datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu politica de confidențialitate în baza căreia au fost colectate, cu excepția situației în care ne veți acorda consimțământul pentru a le gestiona în alt mod.

13 Date de contact

Vă rugăm să transmiteți întrebările legate de subiectul protecției datelor și orice solicitări privind exercitarea drepturilor dvs. legale către:

e-mail:protectiadatelor@gfk.com
București, str. George Constantinescu nr. 3, etaj 6, sector 2.

Toate solicitările vor fi transmise Responsabilului nostru cu protecția datelor, dl. Marius Amurăriței. Puteți contacta și Responsabilul cu protecția datelor în mod direct, prin transmiterea unui e-mail sau unei scrisori către:


București, str. George Constantinescu nr. 3, etaj 6, sector 2
dpo_romania@gfk.com