Notificare privind confidențialitatea pentru Panoul de acces

Cum vă protejăm datele cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal vă aparțin! Aveți dreptul de a ști cine colectează și ce tipuri de date cu caracter personal se colectează despre dvs. și cum sunt folosite acestea. GfK România – Institut de Cercetare de Piață S.R.L. cu sediul social în București, str. George Constantinescu nr. 3, etaj 6, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19289/1992, cod fiscal RO2358448 („GfK", „noi", „nouă“, „nostru“) este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților („dumneavoastră", „ale dumneavoastră", „membru al panelului") în cadrul panelului GfK România („Panel").

GfK face parte dintr-o organizație globală („Grupul GfK”), compusă din mai multe societăți aflate în și în afara Uniunii Europene, toate deținute majoritar de GfK SE din Germania.

Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate și prevederile prezentului Formular de consimțământ.

Cum intenționăm să vă prelucrăm datele cu caracter personal

În general, ca și societate care se ocupă cu studiile de piață, analizăm atitudinea oamenilor privind produsele și mărcile și în general comportamentul privind consumul și achizițiile. Raportăm rezultatele studiilor către clienții noștri într-o formă ce nu le permite acestora să vă identifice personal. Informațiile cu caracter personal pe care nu le furnizați atunci când vă înscrieți în Panel vor fi strict separate de alte date colectate de la dvs. în cursul activităților asociate studiilor de piață.

Vă stocăm datele cu caracter personal doar atât cât avem nevoie de ele în legătură cu scopurile Panelului, pentru a respecta obligațiile legale. Luăm toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal, în conformitate cu secțiunea „Securitate” din Politica noastră de confidențialitate.

Temeiul nostru juridic pentru prelucrarea datelor dvs cu caracter personal

Participarea la Panel ca și membru este voluntară. Cu toate acestea, în cazul în care alegeți să participați, este necesar să vă procesăm datele cu caracter personal conform descrierii din prezenta notificare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal conform descrierii din prezenta notificare, nu puteți participa la niciunul din Panelurile noastre.

În cazul în care aveți sub 16 ani, puteți participa la Panel doar cu permisiunea unui părinte sau tutore legal. Vă rugăm să consultați secțiunea „Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor” din Politica noastră de confidențialitate. Înainte de a continua, vă rugăm să citiți următoarele informații despre tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm, scopurile pentru care le prelucrăm și persoanele cu care împărtășim aceste date.

1        Datele cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care le utilizăm

2        Colectarea datelor cu caracter personal din alte surse

3        Transferul de date cu caracter personal către terți și transferuri internaționale de date cu caracter personal

4        Păstrarea datelor: cât timp stocăm datele dvs. cu caracter personal

5        Politica privind cookies

6        Informații privind drepturile dvs. legale și contactarea pentru întrebări suplimentare / Responsabilul cu protecția datelor

 

1          Datele cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care le utilizăm

1.1      Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații care vă identifică direct sau indirect ca persoană. „Direct” înseamnă, spre exemplu, numele și adresa dvs.; „indirect” înseamnă în combinație cu alte informații.

1.2      Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care le utilizăm

1.2.1    Date de bază

Când vă înregistrați ca membru al Panelului pe site-ul nostru www.askgfk.ro („Portalul”), veți fi rugat să creați un cont de utilizator și să completați un chestionar de admitere în care să furnizați anumite date cu caracter personal de bază („Datele dvs. de bază”):

Noi utilizăm datele dvs. de bază:

De asemenea, folosim datele dvs. de bază pentru a obține atribute statistice care nu vă pot identifica, spre exemplu, informațiile legate de sexul dvs. și grupul de vârstă, derivate din data nașterii și statul/regiunea dvs., pe baza codului poștal. Astfel, spre exemplu, putem raporta unui client care este procentul dintre respondenții bărbați și femei per grup de vârstă și regiune a unei țări care a răspuns la anumite întrebări în cadrul unui sondaj online.

1.2.2    Date din sondaje

Datele din sondaje se referă la răspunsurile dvs. la chestionarele online. Deși stocăm strict separat datele dvs. de bază și cele din sondaje, ambele pot fi totuși combinate de noi, ceea ce face ca și datele din sondaje să se transforme în date cu caracter personal, cel puțin cât timp deținem datele dvs. de bază.

Folosim datele din sondaje pentru a raporta rezultatele sondajelor, în format anonimizat, către clienții noștri, care ne-au însărcinat proiectele asociate studiilor de piață. Anonimizat înseamnă într-un format ce nu permite clientului sau altui destinatar să deducă identitatea dvs. din aceste date. În multe situații, raportăm rezultatele sondajelor în mod agregat către clienți, spre exemplu, sub forma unui rezumat privind proporția participanților bărbați și femei dintr-un sondaj, grupurile de vârsta în care s-au oferit anumite răspunsuri etc.

Datele din sondaje pot include, dar nu sunt limitate la:

1.2.3    Date din cookies

Pe Portal și în cadrul sondajelor online, colectăm date, inclusiv date cu caracter personal, prin cookies, conform prevederilor din politica noastră cu Politica privind cookies, și le combinăm cu datele de bază și cele din sondaje, în funcție de necesitățile impuse de studiile de piață, studiile privind eficiența publicității și măsurarea mijloacelor media / audienței.

1.3      Informații sensibile

Putem colecta categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la dvs. („date sensibile”) ca parte din datele dvs. de bază și datele dvs. din sondaje. Datele sensibile se referă la date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, calitatea de membru al sindicatelor, date genetice, date biometrice, în scopul identificării unice a unei persoane fizice, a sănătății sau vieții sexuale a unei persoane fizice sau orientării sexuale a acesteia.

Noi colectăm și utilizăm date sensibile doar în măsura necesităților implicate de un anumit scop al Panelului, spre exemplu, pentru selectarea respondenților din sondaje din domeniul sănătății.

2          Colectarea datelor cu caracter personal din alte surse

Putem colecta date cu caracter personal despre dvs. din alte surse pe parcurs. Dacă facem acest lucru, vă vom informa în prealabil prin e-mail.

3          Transferul de date cu caracter personal către terți și transferuri internaționale de date cu caracter personal

GfK vă poate transfera datele cu caracter personal către terți, pentru scopuri limitate, prevăzute în secțiunile „Cum împărtășim datele cu caracter personal” și „Transferuri internaționale de date cu caracter personal” din politica noastră de confidențialitate. Nu divulgăm datele cu caracter personal ale membrilor Panelului clienților noștri.

4          Păstrarea datelor: Cât timp stocăm datele dvs. cu caracter personal

Deși vă ștergem în general toate datele cu caracter personal la 12 luni de la încetarea apartenenței dvs. la Panel, vă păstrăm datele cu caracter personal, în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.

5          Politica privind cookies

Politica privind cookies

6          Informații privind drepturile dvs. legale și contactarea pentru întrebări suplimentare / Responsabilul cu protecția datelor

Dacă aveți întrebări cu privire la Formularul de consimțământ și protecția intimității dvs. și a datelor dvs. cu caracter personal ca și membru al Panelului sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile legale pentru a vă retrage consimțământul, pentru modificarea, restricționarea prelucrării, accesului, portabilității și ștergerii, prevăzute în secțiunea „Drepturile dvs. legale” din politica noastră de confidențialitate, contactați-ne prin e-mail sau scrisoare către:

e-mail: protectiadatelor@gfk.com

Adresa de corespondență: București, str. George Constantinescu nr. 3, etaj 6, sector 2

 

Puteți contacta și Responsabilul cu protecția datelor în mod direct:

Marius Amurăriței, e-mail: marius.amuraritei@gfk.com

Adresa de corespondență: București, str. George Constantinescu nr. 3, etaj 6, sector 2

Cu toate acestea, dacă aveți întrebări cu privire la Panel, la participarea dvs. sau la recompensele pe care le putem oferi membrilor Panelului pentru participare, vă rugăm să contactați biroul de asistență: pteam-ro@askgfk.com