Obrazac suglasnosti 2. verzija, 09. veljače 2018.

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Vaši osobni podaci pripadaju vama! Imate pravo znati tko prikuplja vaše osobne podatke i kakve se vrste osobnih podataka prikupljaju te kako se ti podaci koriste. GfK Centar za istraživanje tržišta d.o.o., Draškovićeva 54, Zagreb ( u daljnjem tekstu: „GfK“, „mi“, „nas“, „naš“) odgovoran je za obradu osobnih podataka sudionika („vi“, „vaš“, „član Panela“) u askGfK Panel (u daljnjem tekstu „Panel“).

GfK je član globalne organizacije („GfK Grupa“) koja se sastoji od nekoliko društava u Europskoj Uniji i izvan nje, a većina kojih je u vlasništvu društva GfK SE u Njemačkoj.

Obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s našom Politikom privatnosti

 i odredbama ovog obrasca suglasnosti.

Kako namjeravamo obrađivati vaše osobne podatke

Općenito govoreći, kao društvo za istraživanje tržišta, proučavamo stavove ljudi prema proizvodima i brendovima te cjelokupan obrazac ponašanja vezan uz potrošnju i kupovinu. Naše klijente obavještavamo o rezultatima naših istraživanja na način koji im ne omogućava da vas osobno identificiraju. Osobni podaci koje nam pružite kad se prijavite za sudjelovanje u Panelu bit će strogo odvojeni od drugih podataka koje prikupimo od vas tijekom aktivnosti istraživanja tržišta.

Vaše osobne podatke čuvamo samo dok su nam potrebni za Panel ili za sukladnost sa zakonskim obvezama.  Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke u skladu s dijelom o „Sigurnosti“ iz naše Politikom privatnosti.

Zašto nam je potrebna vaša suglasnost

Pridruživanje Panelu u svojstvu člana Panela dobrovoljno je . No, ako se odlučite pridružiti Panelu, od vas će se tražiti da date svoju suglasnost za obradu vaših osobnih podataka. Ako ste mlađi od  16 godina, možete se pridružiti Panelu samo uz dopuštenje roditelja ili zakonskog skrbnika. Molimo pogledati dio „Obrada osobnih podataka djece“ iz naše Politikom privatnosti. Prije nego što nastavite, molimo vas da pročitate sljedeće podatke o vrstama osobnih podataka koje prikupljamo, za koje ih svrhe obrađujemo i s kime ih dijelimo.

1        Osobni podaci koje prikupljamo i kako ih koristimo

2        Prijenos osobnih podataka trećim stranama i međunarodni prijenosi osobnih podataka

3        Čuvanje podataka: Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

4        Politika o kolačićima

5        Informacije o vašim zakonskim pravima i kontakt za dodatna pitanja / Službenik za zaštitu podataka

 

1          Osobni podaci koje prikupljamo i kako ih koristimo

1.1      Što su osobni podaci?

Osobni podaci predstavljaju sve podatke koji vas izravno ili neizravno identificiraju kao pojedinca. „Izravno“ znači, npr., vaše ime i adresa, „neizravno“ znači da su podaci kombinirani s drugim podacima.

1.2      Vrste osobnih podataka koje prikupljamo i kako ih koristimo

1.2.1    Matični podaci

Kada se registrirate kao član Panela na našoj internetskoj stranici https://www.askgfk.hr/

 („Portal“), od vas će se tražiti da stvorite korisnički račun i ispunite uvodni upitnik u kojem ćete nam       dati neke vaše osnovne osobne podatke (vaši „Matični podaci“):

Koristimo vaše Matične podatke:

Također koristimo vaše Matične podatke u anonimnom obliku kao statistička obilježja, npr. vaše podatke o spolu i dobnoj skupini koja je izvedena iz vašeg datuma rođenja i države/regije ovisno o vašem poštanskom broju. Tako možemo, npr., izvijestiti klijenta koji je postotak svih muških ili ženskih ispitanika određene dobne skupine i regije u državi dao koje odgovore na određena pitanja tijekom online istraživanja.

1.2.2    Podaci dobiveni istraživanjima

Podaci dobiveni istraživanjima predstavljaju vaše odgovore na internetskim upitnicima. Iako vaše Matične podatke i Podatke dobivene istraživanjima čuvamo strogo odvojeno, teoretski ih možemo kombinirati, čime Podaci dobiveni istraživanjima postaju osobni podaci, barem onoliko dugo dok čuvamo vaše Matične podatke.

Koristimo Podatke dobivene istraživanjima, u anonimnom obliku, za izvješćivanje naših klijenata koji su nas ovlastili za projekte istraživanja tržišta o rezultatima takvih istraživanja. Anonimni oblik predstavlja oblik koji ne omogućava klijentu ili drugom primatelju da iz tih podataka otkrije vaš identitet. U mnogim slučajevima, naše klijente izvještavamo o rezultatima istraživanja na zbirnoj razini, npr. u obliku sažetka o tome koliki je udio muških i ženskih sudionika u istraživanju dao koje odgovore, i kojih su oni dobnih skupina, itd.

Podaci dobiveni istraživanjima uključuju, ali nisu ograničeni na:

1.2.3    Podaci iz kolačića

Na Portalu i tijekom online istraživanja prikupljamo podatke, uključujući i osobne podatke, kroz kolačiće, kao što je utvrđeno u našoj Politika o kolačićima, te ih kombiniramo s Matičnim podacima i Podacima dobivenim istraživanjima, za potrebe istraživanja tržišta, istraživanja učinkovitosti oglašavanja i mjerenja medija / posjećenosti.

1.3      Osjetljivi podaci

Možda ćemo prikupljati posebne kategorije osobnih podataka koji se tiču vas („osjetljivi podaci“) u sklopu Matičnih podataka i Podataka dobivenih istraživanjima Osjetljivi podaci odnose se na osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, političke stavove, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Prikupljamo i koristimo osjetljive podatke samo kada je to potrebno za određenu svrhu Panela, npr. za izbor ispitanika u istraživanjima na području zdravstvene zaštite.

 

2          Prijenos osobnih podataka trećim stranama i međunarodni prijenosi osobnih podataka

Društvo GfK može prenijeti vaše osobne podatke trećim stranama za ograničene svrhe kako je utvrđeno u dijelu „Kako dijelimo osobne podatke“ i „Međunarodni prijenosi osobnih podataka“ iz naše Politikom privatnosti. Osobne podatke članova Panela ne otkrivamo našim klijentima.

 

3          Čuvanje podataka: Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

Iako inače brišemo sve vaše osobne podatke tri (3) mjeseca nakon što je vaše sudjelovanje u Panelu završilo, čuvamo vaše osobne podatke u skladu s našom Politikom privatnosti.

 

4          Politika o kolačićima i politika privatnosti

Politika o kolačićima

Politikom privatnosti

5          Informacije o vašim zakonskim pravima i kontakt za dodatna pitanja / Službenik za zaštitu podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz ovaj Obrazac suglasnosti i zaštitu vaše privatnosti i vaših osobnih podataka kao člana Panela ili ako želite ostvariti bilo koja od svojih zakonskih prava na povlačenje suglasnosti, ispravak, ograničenje obrade, pristupa, prenosivosti i brisanja, kako je utvrđeno u dijelu „Vaša zakonska prava“ iz naše Politikom privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate e-poštom ili pismom na adresu:

GfK Centar za istraživanje tržišta d.o.o.

Draškovićeva 54

10000 Zagreb

Croatia

Tel. +385 (0)1 4921 222

Fax +385 (0)1 4921 223

e- pošta: gfk.hr@gfk.com

 

 

Također možete izravno kontaktirati službenika za zaštitu podataka:
e-pošta: dpo_croatia@gfk.com

Tel. +385 (0)1 4921 222; 101

Draškovićeva 54

10000 Zagreb

Croatia

 

Ako imate bilo kakva pitanja vezana uz Panel, vaše sudjelovanje ili nagrade koje nudimo našim članovima Panela za sudjelovanje u Panelu, molimo da se u tom slučaju obratite Službi za podršku za Panel:

e-pošta: online.hr@gfk.com

Tel. +385 (0)1 4921 222; 185

Draškovićeva 54

10000 Zagreb

Croatia